Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikamız

"İHTİŞAMIN EN DOĞAL HALİ"
 • Türkiye’nin hızla büyüyen, ülkesine katkı sağlamak amacı ile ileri teknolojik gelişmeler ışığında ve çevre bilinci içinde sunduğu ürün/hizmetlerini, Çevre Mevzuatı ve ISO 14001:2015 ve ISO 14001:2008  standart şartlarına uygun gerçekleştirmektedir.
 • Ürün/Hizmet sunumunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Büyüme” ilkesini benimseyen firmamız, kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamaktadır;
 1. “Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle hareket ederek, tüm çalışanların katılımıyla uyguladığı Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
 2. Ürün/hizmetlerini Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirirken;
 3. Çevre Mevzuat şartlarına tam uyum sağlamak,
 4. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Standardındaki şartlara tam uyum sağlamak,
 5. Müşterilerin uyulmasını talep ettiği çevre şartlarına tam uyum sağlamak,
 6. Diğer taahhüt edilen çevre şartlarına tam uyum sağlamak
 7. Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların katılımıyla, temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için işbirliği içinde hareket etmek.
 8. Tüm tarafların çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 9. Süreçlerimizi dijital platformlara taşıyarak, kaynak ( kağıt, kartuş vb ) tüketimlerini azaltmak,
 10. Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve enerji verimliliği artırmak suretiyle çevre performansına katkı sağlamak                                               
 11. Ürün/hizmet gerçekleştirme süreçlerinde oluşan atıkların mevzuata uygun
 12. bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlenmek, geri dönüşüme yönelik planlar geliştirmek,
 13. Faaliyetlerimiz sırasında çevreyi etkileyebilecek potansiyel acil durumları proaktif düşünceyle belirlemek, gerekli tedbirleri önceden almak ve acil durumlara hazır olmak,
 14. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak. 

 

 Brioni ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
Brioni ISO 14001:2014 cevre yonetimi sistemi sertifikasi
Sitemizden çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.