İş Güvenliği Politikamız

"İHTİŞAMIN EN DOĞAL HALİ"

Brioni olarak, daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için insan sağlığının ve çevrenin korunmasını ve güçlendirilmesini birinci öncelik olarak tanımlayarak, İSG politikalarımızı aşağıda belirtilen ilkelere dayandırırız:

  • Mevcut ulusal düzenlemelere ve ilgili standartlara, müşteri beklentilerine ve yönetim sistemi yükümlülüklerine uygun olarak iş yapmak,
  • Yerel halk, çalışanlar ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincini artıracak faaliyetlerde bulunmak ve farkındalık yaratmak.
  • Riskleri etkin bir şekilde tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistematik bir yapı oluşturmak ve sağlık ve güvenlik kapsamındaki faaliyetlerimizde uygulamak.
  • Çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve tedarikçilerimize güvenli bir iş ortamı oluşturmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanların meslek hastalıklarına yakalanmasını önlemek veya iş kazası riskini en aza indirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak ve uygulamak.
  • Yaptığımız faaliyetlerin tüm aşamalarını inceleyerek reform ve koruma çalışmaları yapmak ve sürekli iyileşmek.

 

Sitemizden çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.